top of page
_edited.jpg

Services

Practitioner Herbal Ordering for your patients.

We are now offering our Raw and Granule Chinese Herbal Pharmacy services to licensed practitioners.  You can get your patients on the road to recovery faster with customized herbs and without the overhead!

Feeling like your patient just isn't getting better or things aren't changing fast enough?  Understanding herbs and how to write a custom formula is no easy task!  If you don't have the herbal education, Dr. Roper offers herbal consults for your patients via telemedicine and in person as well!

Below is the list of current herbs we have in stock.  Patient's can pick up or have the formula shipped directly to them.  

Email us at Hello@Getmedicinetree.com to get started!

herb shelf at the medicine tree
Herbs the medicine tree

Available Herbs

Raw

Granule

***All herbs are wildcrafted, organic and lab tested as available to ensure quality. Most herbs are sourced from Nuherbs, Mayway and Springwind.

Our Granule pharmacy is sourced from Evergreen Herbs.

 • Ai Ye

 • Bai He

 • Bai Jiang Cao

 • Bai Qian

 • Bai Shao

 • Bai Zhi

 • Bai Zhu

 • Bai Zi Ren

 • Ban Xia

 • Bei Sha Shen

 • Bing Lang

 • Bo He

 • Cang Er Zi

 • Cang Zhu

 • Chai Hu

 • Chan Tui

 • Chen Pi

 • Chi Shao

 • Chuan Lian Zi

 • Chuan Niu Xi

 • Chuan Xiong

 • Da Huang

 • Da Xue Teng

 • Da Zao

 • Dan Shen

 • Dan Zhu ye

 • Dang Gui

 • Dang Shen

 • Dou Kou

 • Du Huo

 • Du Zhong

 • E Zhu

 • Fang Feng

 • Fu Ling

 • Fu Zi

 • Gan Jiang

 • Ge Gen

 • Gou Qi Zi

 • Gou Teng

 • Gua Lou Pi

 • Gua Lou Zi

 • Guan Zhong

 • Gui Ban Jiao

 • Gui Zhi

 • He Huan Hua

 • He Huan Pi

 • He Shou Wu

 • Hong Hua

 • Hong Jian Tian

 • Hou Po

 • Huang Lian

 • Huang Qi

 • Huang Qin

 • Huo Xiang

 • Jie Geng

 • Jin Yin Hua

 • Jing Jie

 • Ju Hua

 • Ju Luo

 • Lai Fu Zi

 • Li Zhi He

 • Lian Qiao

 • Long Dan

 • Long Yan Rou

 • Lu Gen

 • Mai Dong

 • Man Jing Zi

 • Mu Dan Pi

 • Mu Li

 • Mu Tong

 • Mu Xiang

 • Niu Bang Zi

 • Nu Zhen Zi

 • Pei Lan

 • Pu Gong Ying

 • Pu Huang

 • Qiang Huo

 • Qing Hao

 • Qing Pi

 • Ren Shen

 • Rou Cong Rong

 • Rou Gui

 • Ru Xiang

 • San Leng

 • Sang Ji Sheng

 • Shan Yao

 • Shan Zha

 • Shan Zhu Yu

 • Sheng Di Huang

 • Sheng Ma

 • Shi Chang Pu

 • Shi Gao

 • Shi Jue Ming

 • Shu Di Huang

 • Su Mu

 • Suan Zao Ren

 • Tao Ren

 • Tian Ma

 • Ting Li Zi

 • Wu Wei Zi

 • Wu Yao

 • Wu Zhu Yu

 • Xi Yang Shen

 • Xiang Fu

 • Xiao Hui Xiang

 • Xin Yi

 • Xing Ren

 • Xu Duan

 • Xuan Shen

 • Yan Hu Suo

 • Yi Mu Cao

 • Yi Yi Ren

 • Yi Zhi Ren

 • Yin Yang Huo

 • Yu Jin

 • Yuan Zhi

 • Ze Xie

 • Zhe Bei Mu

 • Zhi Gan Cao

 • Zhi Ke (qiao)

 • Zhi Mu

 • Zhi Zi

 • Zi Su Zi

 • Ai Ye

 • Bai He

 • Bai Hua She She Cao

 • Bai Shao

 • Bai Zhi

 • Bai Zhu

 • Bai Zi Ren

 • Ban Xia

 • Bei Sha Shen

 • Bing Lang

 • Bo He

 • Cang Er Zi

 • Cang Zhu

 • Chai Hu

 • Chen Pi

 • Chi Shao

 • Chuan Lian Zi

 • Chuan Niu Xi

 • Chuan Xiong

 • Da Huang

 • Da Zao

 • Dan Shen

 • Dang Gui

 • Dang Shen

 • Du Huo

 • Du Zhong

 • E Jiao

 • Fang Feng

 • Fo Shou

 • Fu Ling

 • Fu Shen

 • Fu Zi

 • Gan Cao (Zhi)

 • Gan Jiang

 • Gao Ben

 • Ge Gen

 • Gou Qi Zi

 • Gou Teng

 • Gua Lou Pi

 • Gua Lou Zi

 • Gui Zhi

 • He Huan Hua

 • He Huan Pi

 • He Shou Wu

 • Hong Hua

 • Hou Po

 • Hu Po

 • Huang Bai

 • Huang Lian

 • Huang Qi

 • Huang Qin

 • Huo Ma Ren

 • Huo Xiang

 • Jie Geng

 • Ju Hong

 • Ju Hua

 • Lian Qiao

 • Lian Zi

 • Long Dan

 • Long Gu

 • Lu Rong

 • Mai Dong

 • Mai Ya

 • Man Jing Zi

 • Mo Yao

 • Mu Dan Pi

 • Mu Li

 • Mu Tong

 • Mu Xiang

 • Niu Bang Zi

 • Niu Xi

 • Nu Zhen Zi

 • Pu Gong Ying

 • Pu Huang

 • Qiang Huo

 • Qing Pi

 • Ren Shen

 • Rou Cong Rong

 • Rou Gui

 • Sang Bai Pi

 • Sang Ji Sheng

 • Sha ren

 • Shan Yao

 • Shan Zha

 • Sheng Di Huang

 • Sheng jiang

 • Sheng Ma

 • Shi Chang Pu

 • Shi Gao

 • Shi Jue Ming

 • Shu Di Huang

 • Suan Zao Ren

 • Tai Zi Shen

 • Tao Ren

 • Tian Dong

 • Tian Ma

 • Tu Si Zi

 • Wu Wei Zi

 • Wu Yao

 • Wu Zhu Yu

 • Xi Yang Shen

 • Xiang Fu

 • Xu Duan

 • Xuan Shen

 • Yan Hu Suo

 • Yi Mu Cao

 • Yi Yi Ren

 • Yi Zhi Ren

 • Yin Yang Huo

 • Yu Zhu

 • Yuan Zhi

 • Ze Xie

 • Zhen Zhu Mu

 • Zhi Da Huang

 • Zhi Gan Cao

 • Zhi Ke (qiao)

 • Zhi Mu

 • Zhi Shi

 • Zhi Zi

bottom of page